ບ້ານ - Tech Info - ຂໍ້ມູນຖັງ FRP

ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງ PE Liner ສໍາລັບຖັງນ້ໍາຄວາມກົດດັນ

2022-05-05

ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງ PE Liner ສໍາລັບຖັງຄວາມກົດດັນການປິ່ນປົວນ້ໍາ

ຖັງຄວາມກົດດັນການປິ່ນປົວນ້ໍາ